Taalcomputer ontmaskert pedofielen in chatrooms

[Language computer unmasks paedophiles in chatrooms]
De Morgen - 15/12/2011