Biblio

Found 2 results
Filters: Author is Van de Kauter, Marjan  [Clear All Filters]
2014
C. Van Hee, Van de Kauter, M., De Clercq, O., Lefever, E., and Hoste, V., LT3: Sentiment Classification in User-Generated Content Using a Rich Feature Set, in Proceedings of the 8th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval 2014), Dublin, Ireland, 2014.
B. Desmet, De Clercq, O., Van de Kauter, M., Schulz, S., Van Hee, C., and Hoste, V., Taaltechnologie 2.0: sentimentanalyse en normalisatie, in Beschouwingen uit een talenhuis, Ghent, Belgium: Academia Press, 2014, pp. 157-161.